گاوی که اشعار باباطاهر و فائز را متوجه می‏شود.

این ویدیو داستان گاوی است که با اشعاری که صاحبش از باباطاهر می‎خواند شروع به حرکت کرده و با همین اشعار نیز از حرکت می‌ایستد.