همان‌طور که می‌دانید، ذات انسان همیشه پویا و متحرک است. با مطالعه کتب تاریخی درمی‌یابیم که انسان‌ها همواره در طول تاریخ به دلایل مختلفی، محل زندگی خود را تغییر داده و اقدام به مهاجرت کرده‌اند. مهاجرت و پناهندگی معمولا به دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی…