فرنچایز از کافه یمن یا یمن کاهوه‎سی.

از آقای مهندس مسعود واعظی، عضو هیئت مدیره کافه یمن، درمورد نحوه اخذ نمایندگی پرسیدیم. پاسخ‎های ایشان را بشنوید تا با این کسب و کار پردرآمد بیشتر آشنا شوید.