عاشورای حسینی یکی از مراسم رایج برای مسلمانان، به ویژه شیعیان، است. همان‎طور که می‎دانید بیشتر مسلمانان ترکیه اهل تسنن هستند اما در بعضی مناطق، مسلمانان شیعه نیز سکونت دارند.

مراسم روز عاشورا هر سال در منطقه “هالکالی” (Halkalı)، قسمت شیعه نشین استانبول، برای حضور مسلمانان از سراسر جهان برگزار می‎شود. برای دیدن مراسم باشکوه عاشورا در استانبول شما را به تماشای این ویدیو دعوت می‎کنیم.